Lesson 1. School items / School supplies

Nasze dzieci to niestrudzeni twórcy a efekty ich prac możemy podziwiać niemalże codziennie. Szuflady zapakowane długopisami, kredkami, mazakami, ołówkami, zeszytami i innymi pomocami do tworzenia kolejnych dzieł sztuki. Niezliczone zasoby po które wciąż sięgają małe rączki a gdy zaczyna się szkoła, piórnik i jego wyposażenie zajmuje priorytetowe miejsce w każdym plecaku. Dlatego też 12 słów oznaczających w większości przybory szkolne stało się inspiracją do lekcji pierwszej. Zachęcam do obejrzenia nagrania, gdzie nauczycie sie wymowy wszystkich słów, ich użycia w podstawowych zdaniach wskazujących To jest ... / It's ... i To są ... / They're ... i dzięki powtórzeniom będziecie mogli bez problemu wykonać zadania w załączonych kartach pracy.


 

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA
LEKCJA 1-1 LEKCJA 1-5
LEKCJA 1-2 LEKCJA 1-6
LEKCJA 1-3 LEKCJA 1-7
LEKCJA 1-4 LEKCJA 1-8

Karty pracy:
Activity worksheet no 1 : Pencil case – użyj towarzyszącego szablonu z przyborami szkolnymi i uzupełnij swój piórnik
Activity worksheet no 2 : Colour the school items / Pokoloruj przybory szkolne – znajdź na rysunku i pokoloruj zgodnie z instrukcją wskazane przedmioty
Activity worksheet no 3 : What's missing? / Czego brakuje? - zaznacz w legendzie pod rysunkiem z prawej strony które przedmioty się na nim znajdują
Activity worksheet no 4: Match the items / Połącz przedmioty – połącz ilustracje z odpowiadającymi im słówkami
Activity worksheet no 5: Crossword / Krzyżówka– rozwiąż krzyżówkę. Down – oznacza hasła pionowe, Across – hasła poziome