Lesson 6. Plurals and adjectives

Przed nami pierwsza lekcja gramatyczna. Poznajemy główną zasadę tworzenia liczby mnogiej rzeczowników oraz poznajemy podstawowe przymiotniki, które używamy do budowania pierwszych prostych zdań opisujących cechy przedmiotów. Zdania budujemy ze słowami w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Kanwą do tworzenia zdań są słowa poznane na poprzednich lekcjach, są stanowi również formę powtórzenia. Zachęcam do obejrzenia nagrania, gdzie nauczycie sie wymowy wszystkich słów oraz do pobrania załączonych kart pracy.Karty pracy:
Activity worksheet no 1 : Ćwiczymy przymiotniki 1 – kredką we właściwym kolorze obrysuj w kółko przedmioty, które wykazują daną cechę
Activity worksheet no 2 : Ćwiczymy przymiotniki 2 – zaznacz właściwym znaczkiem przedmioty, które wykazują daną cechę
Activity worksheet no 3 : Wyrażenia rzeczownikowe – połącz
Activity worksheet no 4: Add an "s" where necessary / Dodal literę "s" tak gdzie jest to konieczne – utwórz liczbę mnogą poprzez dodanie na końcu litery "s" tam gdzie jest więcej elementów niż 1.
Activity worksheet no 5: Say what you can see / Powiedz co widzisz – ćwiczenie mówione, użyjcie poznanych liczebników i koniecznie liczby mnogiej by powiedzieć co znajduje się na ilustracjach
Activity worksheet no 6: Find and match the words / Znajdź i połącz słowa

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA
LEKCJA 6-1 LEKCJA 6-5
LEKCJA 6-2 LEKCJA 6-6
LEKCJA 6-3 LEKCJA 6-7
LEKCJA 6-4 LEKCJA 6-8