Lesson 5. Pets

Na początku nauki nie może zabraknąć lekcji o zwierzętach, są to jedne z tych słówek, które dzieci uczą się i zapamiętują najchętniej. Słowo PETS nie ma bezpośredniego tłumaczenia w języku polskim, oznacza zwierzęta będące naszymi ulubieńcami, pieszczochami, które najczęściej trzymamy w domu, choć nie tylko. Na bazie tych słów utrwalamy pytania Co to jest? / What's this?, Co to są? / What are they? i odpowiedzi na nie To jest ... / It's ... i To są ... / They're .... Zachęcam do obejrzenia nagrania, gdzie nauczycie sie wymowy wszystkich słów oraz do pobrania załączonych kart pracy.Karty pracy:
Activity worksheet no 1 : In a petshop. Find and colour / W sklepie zoologicznym. Znajdź i pokoloruj
Activity worksheet no 2 : What's under the bed? / Co jest pod łóżkiem? - możecie do tego zadania użyć naklejek (zobacz zestaw materiałów dodatkowych do lekcji 4-6) i przy łóżku nakleić zwierzaka, który pod tym łóżkiem się ukrywa
Activity worksheet no 3 : Guess the missing pets / Zgadnij jakich zwierząt brakuje – przyjrzyjcie się rysunkowi, powinniście znaleźć 6 zwierzaków, które powinny się na tym rysunku znaleźć. Użyjcie naklejek (zobacz zestaw materiałów dodatkowych do lekcji 4-6) żeby je we właściwym miejscu umieścić. Ze wszystkich naklejek powinno zostać jedno zwierzę niewykorzystane po wykonaniu kart pracy 2 i 3.
Activity worksheet no 4: Write the correct number / Napisz właściwą liczbę
Activity worksheet no 5: Match the pets with their names / Połącz ilustracje zwierząt z ich nazwami
Activity worksheet no 6: Find the words / Znajdź słowa

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA
LEKCJA 5-1 LEKCJA 5-5
LEKCJA 5-2 LEKCJA 5-6
LEKCJA 5-3 LEKCJA 5-7
LEKCJA 5-4 LEKCJA 5-8