Lesson 2. Colours

Nazwy kolorów to zdecydowanie jedne z pierwszych słów jakie poznają dzieci zaczynając uczyć się języka angielskiego. Przedstawiona lekcja w ciekawy sposób uczy i utrwala nazwy 11 podstawowych kolorów po angielsku, ćwiczy udzielania odpowiedzi na pytanie "Jakiego to jest koloru? / What colour is it?" oraz utrwala zdania poznane na lekcji pierwszej: To jest ... / It's ... i To są ... / They're ....  Zachęcam do obejrzenia nagrania, gdzie nauczycie sie wymowy wszystkich słów oraz do pobrania załączonych kart pracy.


Karty pracy:
Activity worksheet no 1 : Match the objects in the same colour / Połącz elementy tego samego koloru
Activity worksheet no 2 : Complete the colours / Uzupełnij kolory
Activity worksheet no 3 : Circle the objects in the same colour / Obrysuj w kółko elementy tego samego koloru
Activity worksheet no 4: What colour is it? / Jakiego to jest koloru? - połącz kredkę w danym kolorze z dwoma elementami tego samego koloru (do jednego z kolorów pasuje tylko jeden obrazek)
Activity worksheet no 5: Guess and colour / Zgadnij i pokoloruj – zgadnij jakiego koloru są wskazane elementy, pokoloruj te elementy i kredkę na właściwy kolor
Activity worksheet no 6: Fill in the missing letters / Uzupełnij brakujące litery, Find the colours / Znajdź nazwy kolorów

MATERIAŁY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA
LEKCJA 2-1 LEKCJA 2-5
LEKCJA 2-2 LEKCJA 2-6
LEKCJA 2-3 LEKCJA 2-7
LEKCJA 2-4 LEKCJA 2-8